“KVKK” Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerini işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarını ayrıntılarıyla incelemeni rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerin; veri sorumlusu olarak Kral Köpek Ailesi – “KKA” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Köpek arkadaşın ve senin hakkında istediğimiz kişisel verilerini;
– Köpekler hakkında testler,
– Bilgilendirici makaleler,
– KKA Akademi Eğitim İçerikleri,
– KKA Online ya da Fiziksel etkinlikleri hazırlamak ve
Tarafımıza iletmiş olduğun sorunun video ya da yazılı yanıtını sana ulaştırabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak KKA tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Sana ve köpek arkadaşına ait, toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, KKA tarafından senden alınacak açık rızaya dayanılarak, elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

KKA Akademi kapsamında senden aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim – Soyisim bilgisi, Doğum yılı bilgisi
  • İletişim Bilgisi: E-posta bilgisi – Telefon Numarası – Instagram kullanıcı adı
  • Adres Bilgisi: Yaşadığın şehir bilgisi
  • Medya Bilgisi: Fotoğraf ya da Video

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılacağı

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verilerin; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak sadece KKA tarafından kullanılacak ve başka bir kişi/kurum/organizasyon ile paylaşılmayacaktır.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

 KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre KKA’nın elektronik posta adresi olan, kralailesi@kralailesi.com  ‘a  iletebilirsin.