Köpek Sahibi Eğitimi

Bu yazıyı okuyorsan köpekli hayatında yolunda gitmeyen, hem seni hem de köpeğini strese sokan bir şeyler var demektir. Eğer köpeğinde bu listedeki sorunlar varsa, Köpek Sahibi Eğitimi Başlangıç Programı ile tanışmanın vakti gelmiş demektir.

KSE (Köpek Sahibi Eğitimi) Başlangıç Programının hedefi, içeriği, süresi, işleyişi, destek hizmetleri, uygunluk koşulları ve katılım bedellerine ait bilgiler aşağıdadır.

HEDEF

Başlangıç programının iki ana hedefi vardır.

– Köpeğinden saygı görmeni sağlamak.

– Mevcut veya potansiyel sorunları, ödül ve ceza kullanmadan “kendi başına” çözebilme becerisi kazandırmak.

Bu hedeflere ulaşmak için 3 basamaklı bir sistem içinde hareket edeceğiz.

Saygı Duyma Basamağı (SDB)
Geçiş Basamağı (SDB – SGB)
Saygı Görme Basamağı (SGB)

İÇERİK

1- Köpek bakış açısı kazandırılması (KBA) 
a. Davranışların anlamlandırılması
b. Duygusal manipülasyonu çözümleme
c. Köpeklerin hayatı anlayış biçimleri
c1. İnsan&köpek duygu tablosu
c2. Neden-sonuç ilişkisi ve etkileri
c3. Kısa-uzun bağlantı kıyaslama

2- SDB kurallarının belirlenmesi ve nedenlerinin incelenmesi

3- Günlük program oluşturulması

4- Barınma alanını planlama (Uyku zamanları ve tek başına kalacağı anlarda)

5-  Gezinti rotası oluşturma (Her basamakta rota güncellenir.)

6- Temel problemlere müdahale (Her basamakta TPM kuralları ve uygulamaları güncellenir.)
a. Tuvalet sorunu
b. Yatak&koltuk indirme
c. Üste atlama
d. El-ayak-paça ısırma
e. Objeye el koyma/eşya kaçırma
f. Özel alan ihlali ve bunun gibi

7- Köpek ekipmanları seçimi
a. Genel ihtiyaçların belirlenmesi
b. Irka özel ihtiyaçların belirlenmesi
c. Kullanılmaması gereken ekipmanlar

8- İletişimin 4 temel kuralının sunumu (Her basamakta iletişim kuralları ve uygulamaları güncellenir.)

9- Köpek Beden Dili (KBD) ve Sesleri
a. Beden dili okuma ve anlama becerisi
b. Köpeğin zihin yapıları arasında geçiş yapmayı öğrenme
c. Olumsuz olayları olmadan engelleme yeteneği kazanma
d. Seslerin tanıtımı ve verilecek cevapların belirlenmesi

10- Temel kaynak yönetimi
a. Barınma
b. Beslenme
c. Antrenman
c1. Fiziksel
c2. Zihinsel
d. Sosyalleşme

11- Uygulama çalışmaları
a. Takip
b. Burası benim

12-Temel sağlık, bakım ve temizlik bilgileri
a. Genel sağlık kontrolü basamakları
b. Acil durum yönetimi
c. Kürk bakımı
d. Pati temizliği

SÜRE

Süre sınırlaması yoktur.
Hedeflere ulaşılması esastır.
Bu hedefler,
3 basamak içinde ve 12 konu başlığı altında toplanmış;
– Teorik derslerin katılımcıya eksiksiz aktarılması
– Her konuya özel ödevlendirme ve kontrollerin tamamlanması
– Katılımcının Saygı Görme Basamağına ulaştırılması

Programın tamamlanma süresi her katılımcı için farklı olabilir.

Programı en kısa sürede tamamlayan katılımcıların ortalaması 6 haftadır.

Programın tamamlanma süresindeki farkları, katılımcı ve köpeğine bağlı değişkenler oluşturur.
Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte yaygın örneklerden bazıları;
Köpeğin;
– Irkı ve yaşı,
– Problemli davranış sayısı ve şiddeti,
– Yaşadığı yer, (ev içi / bahçe)
– Gezinti alanı (kalabalık / trafik / kırsal vb)
– Sağlık ile ilgili olası problemleri

Köpek sahibinin;
– İş-okul saatleri,
– Birlikte yaşadığı kişi sayısı ve yaş grupları (eş / çocuk vb)
– Sağlık ile ilgili olası problemleri,
– Verilen teorik ve uygulama ödevlerini vaktinde yapmaması,
– Planlı / plansız seyahatleri.

Programın uzaması durumunda katılımcıdan hiçbir ek ücret talep edilmez.

İŞLEYİŞ

Dersler için haftada 1 (bir) gün katılımcının evinde ya da online canlı görüntülü görüşme ile buluşulur.

Online canlı görüntülü görüşmeler, Skype / WhatsApp /Hangouts vb. uygulamalar üzerinden yapılmaktadır.

Randevu programı, katılımcıların uygun oldukları gün ve saatlere göre her hafta yeniden düzenlenir.

Haftalık planlı buluşmalarda ders saati sınırı yoktur. O ders için hedeflenen konunun tamamlanması ve katılımcının ilgili konuyu tam olarak anlaması öncelik taşır.

Planlı haftalık buluşma şu sıra ile gerçekleşir.
– Soru&Cevap ve bir önceki dersten o güne dek yaşananların yorumlanması (varsa hataların tespiti ve düzeltilmesi)
– Bir önceki dersin kısa özeti
– Önceden verilmişse, teorik/uygulama ödevlerinin kontrol ve analizi
– Yeni konunun işlenmesi
– Varsa konu ile ilgili ödevlerin ve uygulama çalışmalarının verilmesi
Hedeflenen konuya ait uygulama çalışmaları ve ödevler tamamlanmadan yeni ders konusuna geçilmez.

DESTEK HİZMETLERİ

Katılımcının talebi doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu durumlarda, konu tekrarı/soru&cevap ve ani gelişen ve acil müdahale gerektiren davranış sorunları için ek ders planlanır. Ek dersler ücretsizdir.

Katılımcı, 7/24 telefon yoluyla KKA’ya ulaşarak, canlı destek hizmetinden faydalanabilir, sorularına anlık yanıt alabilir. Bu hizmet program süresince katılımcılar için ücretsizdir.

Katılımcının, köpeği ile yaşadığı bir duruma ait video kaydını, Whatsapp/Wetransfer/Youtube/Instagram vb. kanallar aracılığı ile KKA’ya ulaştırabilir. KKA, hataların tespit ve düzeltmelerini içeren, video ile eşzamanlı bir ses dosyası kaydeder. Bu kayıt katılımcıya gönderilir. Bu hizmet program süresince katılımcılar için ücretsizdir.

UYGUNLUK KOŞULLARI

KSE Başlangıç Programı kimler için uygun değildir?

– Köpeğin sürekli ya da günün belirli bir bölümünde bağlı / zincirlenmiş şekilde bekliyorsa,
– Köpeğin her gün 8 saatten fazla yalnız kalıyorsa,
– Köpeğin bahçe içinde serbest yaşıyorsa,
– Köpeğin bazı günler evden hiç çıkarmıyorsan,
– Köpeğini düzenli olarak gezintiye çıkarmak yerine, evin içinde belirlediğin bir bölgeye (ped, gazete vb.) tuvaletini yapmaya alıştırdıysan,
– Boğma/Dikenli/Elektroşoklu tasma kullanıyorsan,
Bu koşullardan herhangi birini taşıyorsan, şartlarını değiştirmeden programa kayıt olamayacağını bilmeni isteriz.
Köpeğini çok sevdiğini ve onun mutluluğu için bu programa katılmak istediğini biliyoruz. Ancak Başlangıç Programını başarıyla tamamlayabilmen için koşullarını da uygun hale getirmelisin.

CAYMA/REDDETME HAKKI

İlk dersin sonunda katılımcının, koşulsuz cayma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda program için alınan ödemeden, programın toplam bedelinin %10’u düşülerek, kalan tutar havale/EFT yoluyla katılımcıya iade edilir. Bunun dışındaki durumlar için geri ödeme yapılmamaktadır.

KATILIM BEDELİ

Programın tamamı için istenen güncel ücretler için bizi arayabilirsin.